• |
  • |

Aile Dizimi nedir?                

Aile Dizimi nedir?                

Aile dizimleri...

Aile dizimleri birçok fiziksel ya da ruhsal sıkıntının altında yatan sebepleri bulmak ve şifalandırmak için kullandığımız, kişilerin problemlerinin minimum düzeyde dile getirildiği ama daha çok içinden geldiği aile sistemine ve köklere bakılan bir ruhsal-enerjetik çalışmadır. Aile dizimleri, varoluşumuzu anlamlandıran en derin kökler üzerinde çalışır, bize ait olan gizli bağlar ve bilinçaltı anlaşmaları ortaya çıkarır ve şifalanmaya alan açar.

Psikolojide sistemik yaklaşım denilen ve aile diziminin çıkış noktalarından birisi olan bakış açısı kişiyi tek başına bir birey olarak algılamak yerine daha büyük bir bütünün (bir sistemin – zamanda geriye doğru akan bir aile sisteminin) parçası olarak alır. Kişinin bireysel davranışları ya da duygulanımları sadece ve sadece o kişinin ait olduğu bu yapı içerisinde anlaşılabilir. Yaşamımızı içine yerleştirdiğimiz en önemli sistem ise aile sistemimizdir.

Dilek Yıldız; Aile Dizimi ve Learning Love Enstitüsü Eğitmeni ve Somatic Experience Uygulayıcısı CNN Türk'te Aile Dizimi ve ilişkiler konusunu anlatıyor.

Aile dizimlerinin bize gösterdiği şeylerden en önemlisi kişinin tüm davranışlarını önce anne ve babası sonra da daha gerideki köklerine karşı bir aidiyet duygusu ve çoğu zaman da bir kör sevgi ile yaptığıdır. Dışarıdan kötü-sevgisiz olarak algılanan bir davranış bile kişinin köklerine karşı derinden hissettiği bu aidiyet duygusu ile, "kör sevgi" ile, bir tekrarlama içgüdüsü ile yapılır. Dizimler ait olduğumuz aile sistemini düzenleyen görülmez kuralları yüzeye çıkarmak ve kişi yaşarken hangi kurallara göre yol aldığını göstermek için kullanılır.

Dizim çalışmasında, kişi hiç bilmediği ya da bazen biliyor olsa da önemsemediği geçmiş yaşanmışlıklardan aslında ne kadar çok etkilenmekte olduğunu görür. Örneğin; Mutsuzluğun ya da sağlık problemlerinin sebebinin babaannenin kayıp bir kardeşi ile bağlantısının olabileceğini… ya da partneri ile yaşadığı sıkıntıların annesinin yapmış olduğu kürtajlarla bağlantısını… ya da çocuğunun ruhsal probleminin ya da hastalığının iki kuşak geride yaşanılan acılı bir evlatlık verme ile ilişkili olabileceğini… Kuşaktan kuşağa geçen bilinaçaltı simgeler kişinin hayatı nasıl anlamlandırdığını belirler ve aile dizimi bu simgeleri açığa çıkarmanın yoludur. Kişinin kendisiyle karşılaşması dönüşümün anahtarıdır. 

Aile Dizimi (Family Constellation) kavramı ilk kez Alman kökenli Bert Hellinger tarafından anılmış ve öğrencileri yoluyla hem geliştirilmiş hem de tüm Dünya'ya yayılmıştır. Hellinger'in öğretisini "Sistem Dizimleri" adı altında evrimleştiren ve aile dizimini anlatırken Türkiye için anılması gereken ilk  kişi Hellinger'in öğrencilerinden Psikoterapist Mehmet Zararsızoğlu'dur. Aile dizimlerini OSHO öğretisi ile birleştiren ve Türkiye'de de eğitimler veren bir başka büyük hoca ise Alman psikolog ve ruhani öğretmen Svagito'dur. Dünya'da Aile dizimi kavramını değişik açılardan alan farklı terapistler bulunur ve bu terapistler zaman zaman Türkiye'ye de gelmektedir.

Mehmet Zararsızoğlu'nun ifadesiyle Aile dizimleri kişinin içinden geldiği sisteme ait görünmez bağların röntgenini çekmek gibidir ve sadece bunun bile büyük bir şifalandırıcı gücü vardır. Dizimlerde sorunun ya da problemli davranışın, kişinin kör bir sevgi ile izlediği eski bir olaydan kaynaklandığını görmek kişiyi değiştirir, dönüştürür. Kişi problemli davranışlarının altında yatan gizli sevgi bağlarını gördüğünde ruhun en derininden etkilenir ve aynı şekilde devam etmesi anlamsızlaşır.

Aile dizimi nasıl yapılır...

Gizli aile dinamiklerini ortaya çıkarmanın yolu çalışmaya katılan diğer katılımcıların aile içindeki önemli bireyleri temsil ettikleri bir dizilim yaratmaktır. Dizimi açılan kişi aile içindeki çeşitli bireyleri temsil edecek katılımcılar seçer ve bu temsilcileri odanın içinde uygun olduğunu düşündüğü yere uygun olduğunu hissettiği şekilde yerleştirir. Bu şekilde  kişinin içinden geldiği aile sisteminin (ve aslında kişinin bilinçaltının) yaşayan bir modelini oluşturmuş oluruz. Dizimi yapılan kişi yerine oturur ve bundan sonrasında çoğunlujkla seyircidir. Dizim bu ilk görüntünün ardından temsilcilerin hissettikleri ve terapistin ufak müdehaleleri ile devam eder.   

Temsilcilerin hissettikleri...

Dizimlerde keşfedilen şey bu şekilde bir çalışmada temsilcilerin temsil ettikleri kişilerin duygulanımlarına girdikleri ya da aynı onlar gibi davrandıklarıdır. Yani temsilciler temsil ettikleri kişilerin hislerini hissetmekte, diğer aile bireylerine karşı aynı onlar gibi davranma eğilimine girmektedir. Temsilci, temsil ettiği kişinin ruhsal yapısını deneyimler, hisseder. Bu fenomen elimize çok güçlü bir değişim fırsatı sunmaktadır. Dizimlerde terapist durumu temsilciler yardımıyla açık şekilde görebildiğinde, sistemdeki tıkanmayı çözüp dengeyi sağlayabilecek müdahaleyi yapabilir ve bu müdahale eğer doğru ise dizimdeki tüm temsilciler tarafından anında bir rahatlama şeklinde fark edilir. Dizimlerdeki tecrübenin bize gösterdiği şey dizim sırasında yapılan sembolik düzenlemenin gerçek aile üzerinde de derin bir etkisinin olduğudur. Yani dizim sırasında oluşan tablo ve bu tabloya terapist tarafından yapılan müdahale doğru ve yerinde ise bunun gerçek hayattaki bireyler üzerinde, yani sadece dizimi açılan kişide değil, dizimde bulunmayan ancak o aile sistemine ait olan diğer kişilerde de bir rahatlama sağladığını görüyoruz.  

Hangi konular için...

Aile dizimleri bir terapi ya da tedavi yönteminden çok daha fazlasıdır. Kişinin Dünya'yı anlamlandırmasında köklü değişiklikler yapar ve bir nevi işlevsiz bağlardan kurtulmak gibidir. Hastalıkların ruhsal temellerden kaynaklandığı bilgisi ile, dizimler her türlü sağlık problemi için,  kişinin hastalık ile nasıl bir ilişki kurduğunu göstermek ve hastalığı ruhsal alanda "işlevsizleştirmek" için kullanılabilir. Ya da konu kişiler arası ilişkiler, ruhsal sıkıntılar, para ile ilgili konular, iş konuları ya da kişinin önünü tıkadığını hissettiği herhangi bir konu olabilir. Çalışmaya katılan kişilerin ,kendi dizimleri açılsın ya da açılmasın benzer bir şifalanma yolculuğuna başladıkları dizimlerle çalışan herkesin gördüğü ve hemfikir olduğu bir fenomen. Yani kendi diziminizi açtırmamış olsanızda çevrenizdeki kişilerin dizimlerinin sizin sorularınıza cevap verdiğini ya da dizim sırasında hissettiğiniz birşeyin önünüze tamamen farklı kapılar açtığını deneyimleyeceksiniz. Aile dizimi çalışmasında temsilcilik deneyimini yaşamış olan kişilerde, aynı kendi dizimleri yapılmış gibi, derin bir farkındalık ve rahatlamanın olduğunu her zaman gözlemliyoruz.

Rumen Yankulov kimdir...

Bulgaristan asıllı bir psikolog. Yılların tecrübesi ile birbirinden farklı birçok ruhsal gelişim tekniğini birlikte kullanan, aile sergisi (family constellations), nefes ve ortak noktası OSHO terapileri ve meditasyon olan birçok diğer yöntemi de pratiğine eklemiş olan Rumen, Svagito'nun öğrencisi ve 15 yılı aşkın süredir hem kendi ülkesinde hem de Dünya'da farklı ülkelerde bireysel terapi ve gurup çalışmaları yapıyor. Ülkesinde terapistlere yönelik aile sergisi (family constellations) eğitimleri de vermekte olan Rumen, NEOSANTE’nin yılda birkaç kez düzenlediği (ya da desteklediği) organizasyonlar ile "Rumen'le Aile Sergisi" gurupları ve bazen de sadece erkeklere özgü OSHO terapileri bazlı gurup çalışmaları için Türkiye’ye geliyor. Rumen’in kullandığı dil İngilizce ancak çalışmalar sırasında Türkçe’ye çeviri yapılıyor.

RUMEN'le Meditatif Yaklaşımlı Aile Dizimi
Çalışma Tarihleri...

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi için lütfen facebook gurubumuza üye olunuz.

Rumen'le "Terapist eğitimleri" : 2015 yılında İstanbul'da Aile dizimi eğitimi başlamıştır. Yeni eğitim tarihleri için lütfen bizi izleyiniz. Eğitim ya da gurup çalışması duyurularından haberdar olmak için lütfen facebook gurubumuza katılınız...

Devani Dilek Yıldız kimdir...

DEVANİ DİLEK YILDIZ, hayatın gerçeğini, kendi özünü bulmak için çıkılan içsel yolculukta, tutkuyla arayan, deneyimleyen ve paylaştıkça daha çok öğrenen bir yolcu. Dünyaca ünlü Svagito Liebermeister’ın uluslararası en deneyimli terapistlerinden biri. Öyle ki Svagito ile 14 yıldır devam eden yolculuğunda ilk 9 yılını neredeyse hiç durmadan seyahat ederek Svagito'nun birçok ülkede düzenlenen "aile dizimi", "danışmanlığın zen yolu", "travma", "pulsation" ve diğer eğitimlerinde baş asistanlık yapmıştır ve hala yapmaktadır. Svagito'nun Türkiye'deki Aile dizimi terapist eğitimlerinde eğitmen olarak görev almaktadır. Bunun yanında, Learning Love Enstitüsü’nün kurucuları olan Krishananda & Amana’nın yetiştirdiği Türkiye’deki sertifikalı tek Learning Love eğitmeni ve terapistidir ve bu enstitünün yurtdışındaki eğitimlerinde eğitmen olarak bulunmaktadır. Terapi dünyasında büyük bir çığır açan ve Aile Dizimi yaklaşımının kurucusu Bert Hellinger' le çalışma ve uzun süreli ileri düzey eğitimler alma şansına sahip olmuştur. Aynı zamanda İtalya’da 3 yıllık bir eğitim sonrası Pulsation - Bioenerjetik uygulayıcısı olmuştur. Devani, Dr. Peter Levine' ın tüm dünyada saygınlık ve hayranlık uyandıran yaklaşımı Somatic Experience'ın 3 yıllık uygulayıcı eğitimini ( Travma terapisi eğitimi ) Almanya'da tamamlamıştır… 1998 yılından beri insanlarla çalışmaktadır. Çok sayıdaki farklı gurup çalışmalarının yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerde bireysel ve çift seansları veren Devani Dilek Yıldız aynı zamanda 'ParkTarabya Anaokulu'nun da kurucusudur.

Dr. Ersal S. Işık kimdir...

Dr Ersal S. Işık, 2005 yılından beri deneyimlediği "rezonans tıbbı"nın açıklamasını yapmaya çalışırken 2008 yılında Psikoterapist Dr. Mehmet Zararsızoğlu ve AİLE DİZİMİ kavramı ile tanıştı. 2011 yılında Aile Dizimi eğitiminin 3 yıl süren temel aşamasını bitirdi. Bu yıllarda ZEN teknikleri ve zen meditasyonlarıyla Güney Kore'li hocası Mu Her Ja ile ileri düzeyde ilgilendi. Ardından yine Mehmet Zararsızoğlu ile 1 yıl süren ileri düzey eğitimin gurup çalışmaları ve süpervizyonlarını ve eşitleme eğitimlerini aldı ancak bilinçli bir tercih ile Aile-Sistem dizimleri terapisti sertifikasyonunu almadı. O yıllarda karşılaştığı, ruhani yolculuğundaki üçüncü büyük hocası olan Svagito ile OSHO öğretilerinin de eklendiği iki düzeyli - ikinci bir aile sergisi (family constellations) eğitimi aldı. Svagito'dan ayrıca biraysel terapilerde meditatif duruş temelli "Danışmanlığın Zen Yolu" eğitimleri ve supervizyonlar aldı. Yıllar içinde, Türkiye'ye gelen farklı terapistlerin yaptığı sayısız aile dizimi gurup çalışması ve eğitimine katıldı, asistanlık yaptı. 2012 yılında Dr. Krishnananda Trobe ve Amana'dan OSHO ve "codependency" çalışmasının birleşimi olan  "Learning Love" - "Sevgiyi Öğrenme"  terapist eğitimlerinin ilk iki düzeyini aldı, 2013 ve 2014 yıllarında da Krishananda ve Amana ile çeşitli ülkelerde yapılan farklı içerikli gurup çalışmalarına devam etti.

Dr. Ersal Işık, yukarıda bahsedilen tecrübesini verdiği bireysel seanslarda ve NEO.Clinics terapist eğitimlerinde kullanıyor. Bunun yanında, Aile Sergisi gurup çalışmaları ve terapist eğitimleri için, yılda birkaç kez Türkiye'ye gelen Rumen Yankulov 'un yaptığı çalışmaları ve verdiği terapist eğitimlerini organize ediyor.

ÖNEMLİ NOT … Bu sitedeki tüm yazılar Neosante'nin kurucusu Uzm. Dr. Ersal S. Işık tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz alıntı yapılması açık olarak suç teşkil etmektedir. Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler Dünya'da yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak bu sayfalarda anlatılanlar klasik tıbbi yöntemler, tıbbi  tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında rezonans terapileri, biorezonans, Ondamed ya da Quitt Terapi, homeopati, elektrohomeopati, renk terapileri, bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin de bir "TEDAVİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.